دانلود کتاب Talley & O'Connor's Clinical Examination Essentials: An Introduction to Clinical Skills (and How to Pass Your Clinical Exams) - E-Book, 5th Edition - Original PDF

    Talley & O'Connor's Clinical Examination Essentials: An Introduction to Clinical Skills (and How to Pass Your Clinical Exams) - E-Book, 5th Edition - Original PDF
نویسندگان Nicholas J Talley, Simon O’Connor
سال 2019
ناشر Elsevier Health Sciences
شابک 9780729543118, 9780729587419
Edition 5
زبان English
فرمت Original PDF
قیمت 99000 تومان 19800 تومان بن تخفیف