ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب ¡Montones de mariquitas!/Lots of Ladybugs!

    ¡Montones de mariquitas!/Lots of Ladybugs!
نویسندگان Michael Dahl
سال 2013
ناشر Capstone Press
شابک 9781479540501
زبان Spanish

چکیده

Find the hidden numbers in these exciting counting books. Count by ones, twos, fives, and tens!


خرید کتاب بسیاری از لیدی باگ ها! / بسیاری از لیدی باگ ها!


شماره های پنهان را در این کتاب های شمارش هیجان انگیز پیدا کنید. تعداد ، دوقلو ، پنج و ده را حساب کنید!