ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب 02 Exodus - 1983

    02 Exodus - 1983
نویسندگان Skip Heitzig
سال 1983
ناشر Calvary Albuquerque
شابک 9781626140011

چکیده

In this study of Exodus, Skip Heitzig explores the deliverance of God's people from the bondage of Egypt - a beautiful picture of our deliverance from the bondage of sin.©1983 Skip Heitzig (P)2015 Skip Heitzig


خرید کتاب 02 خروج - 1983


در این مطالعه از خروج ، پرش هیتیزگ به بررسی نجات قوم خدا از اسارت مصر - تصویری زیبا از نجات ما از اسارت گناه می پردازد. © 1983 Skip Heitzig (P) 2015 Skip Heitzig