ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Adoration of Jenna Fox

    Adoration of Jenna Fox
نویسندگان Mary E. Pearson
سال 2008
ناشر Macmillan Audio
شابک 9781427217752

چکیده

Who is Jenna Fox? Seventeen-year-old Jenna has been told that is her name. She has just awoken from a coma, they tell her, and she is still recovering from a terrible accident in which she was involved a year ago. But what happened before that? Jenna doesn't remember her life. Or does she? And are the memories really hers?A Macmillan Audio production.


خرید کتاب ستایش جینا فاکس


جینا فاکس کیست؟ به جینای هفده ساله گفته شده است که نام اوست. آنها به او می گویند ، او به تازگی از حالت اغما بیدار شده است ، و او هنوز در حال بهبودی از یک تصادف وحشتناک است که در آن یک سال پیش درگیر شد. اما قبل از آن چه اتفاقی افتاده است؟ جنا زندگی اش را به یاد نمی آورد. یا او؟ و آیا واقعاً خاطرات او هستند؟ تولید صوتی Macmillan.