ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Ready, Set, Organize : A Workbook for the Organizationally Challenged

    Ready, Set, Organize : A Workbook for the Organizationally Challenged
نویسندگان Peterson, Pipi Campbell
سال 2001
ناشر JIST Publishing
شابک 9781571121110, 9781563709548
Edition 2
زبان English

چکیده

(Park Avenue) Consumer guide to becoming more organized at work, at home and in daily life. Shows how to develop annual, monthly and weekly agendas, and follow them. Also shows how to file and maintain records and papers, and even how to declutter a closet. Softcover. DLC: Time management.


خرید کتاب آماده ، تنظیم ، سازماندهی: کارنامه ای برای چالش های سازمانی


(خیابان خیابان) راهنمای مصرف کننده برای سازماندهی بیشتر در محل کار ، خانه و زندگی روزمره. نحوه تهیه برنامه های سالانه ، ماهانه و هفتگی و نحوه پیروی از آنها را نشان می دهد. همچنین نحوه ثبت و نگهداری سوابق و مقالات و حتی نحوه جبران کمد گنجه را نشان می دهد. پوشش نرم. DLC: مدیریت زمان.