ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Hegel’s Moral Corporation :

    Hegel’s Moral Corporation :
نویسندگان Thomas Klikauer
سال 2016
ناشر
شابک 9781349562534, 9781137547408

چکیده

Hegel's Moral Corporation is about two versions of a corporation, one business oriented and dedicated to shareholder-value and profit-maximisation and one dedicated to moral life, Sittlichkeit, in Hegelian terms.


خرید کتاب شرکت اخلاقی هگل:


شرکت اخلاقی هگل در حدود دو نسخه از یک شرکت است ، یکی مشاغل گرا و اختصاص داده شده به ارزش سهامدار و سودآوری حداکثری و دیگری اختصاص به زندگی اخلاقی ، Sittlichkeit ، به تعبیر هگل.