ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Progress in Botany Vol. 79 :

    Progress in Botany Vol. 79 :
نویسندگان Francisco M. Cánovas, Ulrich Lüttge, Rainer Matyssek
سال 2018
ناشر
شابک 9783319714127, 9783319714134
Series Progress in Botany

چکیده

With one volume each year, this series keeps scientists and advanced students informed of the latest developments and results in all areas of the plant sciences. The present volume includes reviews on plant physiology, biochemistry, genetics, ecology, and ecosystems.


خرید کتاب پیشرفت در گیاه شناسی جلد. 79:


این مجموعه با یک جلد در هر سال ، دانشمندان و دانشجویان پیشرفته را از آخرین تحولات و نتایج در همه زمینه های علوم گیاهی مطلع می کند. جلد حاضر شامل بررسی هایی در مورد فیزیولوژی گیاهان ، بیوشیمی ، ژنتیک ، محیط زیست و اکوسیستم است.