ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Telecommunication 4.0 : Reinvention of the Communication Network

    Telecommunication 4.0 : Reinvention of the Communication Network
نویسندگان Zhengmao Li
سال 2018
ناشر
شابک 9789811063008, 9789811063015

چکیده

This book proposes for the first time the concept of communication 4.0, exploring its nature in detail, and offering predictions for the future development of the telecommunication industry. Based on an in-depth analysis of hierarchical communications requirements, it applies Maslow’s Model to telecommunication and illustrates the model’s five degrees.


خرید کتاب مخابرات 4.0: ارتباط مجدد از شبکه ارتباطات


این کتاب برای اولین بار مفهوم ارتباطات 4.0 را ارائه می دهد ، ماهیت آن را به تفصیل بررسی می کند و پیش بینی هایی برای توسعه آینده صنعت ارتباطات ارائه می دهد. بر اساس تجزیه و تحلیل عمیق الزامات ارتباطات سلسله مراتبی ، مدل Maslow را برای ارتباط از راه دور اعمال می کند و پنج درجه مدل را نشان می دهد.