ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Light Metals 2012 :

    Light Metals 2012 :
نویسندگان Carlos E. Suarez
سال 2016
ناشر
شابک 9783319485706, 9783319481791

چکیده

An update of the definitive annual reference source in the field of aluminum production and related light metals technologies, a great mix of materials science and practical, applied technology surrounding aluminum, bauxite, aluminum reduction, rolling, casting, and production.


خرید کتاب فلزات سبک 2012:


به روزرسانی منبع مرجع قطعی سالانه در زمینه تولید آلومینیوم و فناوریهای مرتبط با فلزات سبک ، ترکیبی عالی از علم مواد و کاربردی ، فناوری کاربردی پیرامون آلومینیوم ، بوکسیت ، کاهش آلومینیوم ، نورد ، ریخته گری و تولید.