ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Freiraumgestaltung in europäischen Hafengebieten (German Edition)

    Freiraumgestaltung in europäischen Hafengebieten (German Edition)
نویسندگان Susanne Grolle
سال 2007
ناشر GRIN Verlag; 1 edition (February 26, 2007)
شابک 9783638754415
تعداد صفحات 112 pages
اندازه 1944 KB
زبان German

چکیده

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Landschaftsarchitektur, Landespflege, Gartenbau, Note: 1,3, Fachhochschule Erfurt, 99 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Auswirkungen kultureller Unterschiede in der Freiraumgestaltung zweier Hafenstädte herauszufiltern, soll Aufgabe und Ziel dieser Arbeit sein. Letztlich wird versucht generelle Methoden und Empfehlungen für die entsprechenden Planungen abzuleiten. Dabei bezieht sich die Analyse der einzelnen Freiräume stets auf den aktuellen Anspruch an die Fläche und geht deshalb nicht von einer traditionellen Hafennutzung aus. Die untersuchten Projekte befinden sich in ehemaligen Hafengebieten und sollen dazu dienen, den alten Hafenareale einer neuen Nutzung zuzuführen.Die gesamte Betrachtung der Freiräume vollzieht sich in fünf Stufen, die zu einer Einschätzung führen, die zugleich subjektiv und objektiv sein soll. Der persönliche Eindruck eines Jeden ist vielfältig und oftmals wissenschaftlich nicht erklärbar, gleichwohl legitim. Ein objektives Bild ist andererseits für die Dauerhaftigkeit und weitere Verwendung der Ergebnisse notwendig.Dabei muss zunächst die Ausgangssituation und damit der Hafen als Funktionsraum betrachtet werden, der in seinem Maßstab, seiner architektonischen und städtebaulichen Ausformung kulturelles Zeugnis der entsprechenden Epoche ist. Des Weiteren muss die nähere Umgebung beleuchtet werden, was die Untersuchung der Raumbildung und Flächengliederung erfordert.Der Freiraum selbst unterliegt drei Kategorien der Bewertung: Funktion/Nutzung, Gestaltung und Charakter. Dabei spiegelt der Charakter eine sehr subjektive Bewertung des Autors wider, was dieser Arbeit eine persönliche Note verleihen soll.Ergänzend zu der vorliegenden schriftlichen Ausarbeitung liegen fünf Poster bei, die den Vergleich und damit die Unterschiede bildlich veranschaulichen und vertiefen sollen.


خرید کتاب طراحی فضای باز در مناطق بندر اروپا (نسخه آلمانی)


پایان نامه دیپلم از سال 2007 در زمینه معماری منظر ، حفاظت ، باغبانی ، درجه: 1.3 ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ارفورت ، 99 منبع در کتابشناسی ، زبان: آلمانی ، چکیده: برای فیلتر کردن آثار تفاوت های فرهنگی در طراحی فضاهای باز در دو شهر بندری وظیفه و هدف این کار است بودن. درنهایت ، تلاش شده است تا از روشها و توصیه های کلی برای برنامه ریزی مربوطه استفاده شود. تجزیه و تحلیل فضاهای باز فردی همیشه مربوط به مطالبات جاری در منطقه است و بنابراین مبتنی بر استفاده سنتی بندر نیست. پروژه های مورد بررسی در مناطق بندر سابق واقع شده اند و در نظر گرفته شده است تا مناطق بندر قدیمی مورد استفاده جدید قرار گیرد.تمام رسیدگی به فضاهای باز در پنج مرحله صورت می گیرد که منجر به ارزیابی می شود که هم ذهنی و هم عینی باشد. برداشت شخصی همه افراد متنوع است و غالباً از لحاظ علمی غیرقابل توضیح است اما با این وجود قانونی است. از سوی دیگر ، برای دوام و استفاده بیشتر از نتایج ، یک تصویر عینی لازم است ، اول از همه ، اوایل وضعیت و در نتیجه بندر باید به عنوان یک فضای کاربردی در نظر گرفته شود که از نظر مقیاس ، توسعه معماری و شهری آن شهادت فرهنگی از عصر مربوطه است. علاوه بر این ، محیط اطراف باید روشن شود ، که به بررسی شکل گیری فضایی و ساختار منطقه نیاز دارد. فضای آزاد خود تحت سه دسته ارزیابی قرار می گیرد: عملکرد / استفاده ، طراحی و شخصیت. شخصیت منعکس کننده یک ارزیابی بسیار ذهنی از نویسنده است ، که باید به این اثر توجه شخصی داشته باشد علاوه بر توضیحات مکتوب حاضر ، پنج پوستر نیز محصور شده است که برای نشان دادن مقایسه و در نتیجه اختلافات گرافیکی و عمیق تر است.