ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Lebensweg mit Stoppschild: Ein praktischer Ratgeber gegen Angst und Depressionen (German Edition)

    Lebensweg mit Stoppschild: Ein praktischer Ratgeber gegen Angst und Depressionen (German Edition)
نویسندگان Peter Nowotny
سال 2013
ناشر Verlag Kern; 1 edition (May 22, 2013)
شابک 9783944224725
تعداد صفحات 108 pages
اندازه 751 KB
زبان German

چکیده

Ein finanzielles und seelisches Tief veranlassten Peter Nowotny eine Selbsthilfegruppe gegen Angst und Depression zu gründen, die er über 22 Jahre sehr erfolgreich leitete. Nach zahlreichen Fernsehsendungen kamen tausend Anrufe und Briefe. Das Gesundheitsamt der Stadt Wien gab ihm die Möglichkeit, Betroffene einzuladen um positive Erfahrungen auszutauschen. So konnte der Autor in der SHG mehr als 11.000 Menschen helfen. Dieser praktische Ratgeber ist nun das Ergebnis seiner langjährigen Arbeit. Er wird vielen Menschen helfen, wieder ein ganz normales Leben führen zu können.


خرید کتاب مسیر زندگی با علائم توقف: راهنمای عملی در مقابل اضطراب و افسردگی (نسخه آلمانی)


کمبود مالی و عاطفی باعث شد پیتر نوتنی گروهی برای کمک به اضطراب و افسردگی پیدا کند که وی برای بیش از 22 سال با موفقیت آن را رهبری کرد. پس از پخش تلویزیونی بی شمار ، هزار تماس و نامه به وجود آمد. اداره بهداشت شهر وین به وی فرصتی داد تا افراد آسیب دیده را برای تبادل تجربیات مثبت دعوت کند. نویسنده توانست به بیش از 11000 نفر در SHG کمک کند. این راهنمای عملی اکنون نتیجه سالها کار وی است. این به بسیاری از افراد کمک می کند تا زندگی دوباره عادی را پشت سر بگذارند.