دانلود کتاب RNA Therapeutics :

    RNA Therapeutics :
نویسندگان Amanda L. Garner
سال 2018
ناشر
شابک 9783319680903, 9783319680910
Series Topics in Medicinal Chemistry
فرمت PDF
قیمت 14000 تومان 2800 تومان بن تخفیف

چکیده

Medicinal chemistry is both science and art. The science of medicinal chemistry offers mankind one of its best hopes for improving the quality of life. The art of medicinal chemistry continues to challenge its practitioners with the need for both intuition and experience to discover new drugs. Hence sharing the experience of drug research is uniquely beneficial to the field of medicinal chemistry. Drug research requires interdisciplinary team-work at the interface between chemistry, biology and medicine. Therefore, the topic-related series Topics in Medicinal Chemistry covers all relevant aspects of drug research, e.g. pathobiochemistry of diseases, identification and validation of (emerging) drug targets, structural biology, drugability of targets, drug design approaches, chemogenomics, synthetic chemistry including combinatorial methods, bioorganic chemistry, natural compounds, high-throughput screening, pharmacological in vitro and in vivo investigations, drug-receptor interactions on the molecular level, structure-activity relationships, drug absorption, distribution, metabolism, elimination, toxicology and pharmacogenomics. In general, special volumes are edited by well known guest editors.