ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Power, Culture and Situated Research Methodology : Autobiography, Field, Text

    Power, Culture and Situated Research Methodology : Autobiography, Field, Text
نویسندگان Cecilie Basberg Neumann, Iver B. Neumann
سال 2018
ناشر
شابک 9783319592169, 9783319592176

چکیده

This book explores the extent to which our lives become an important underlying context for data production. Drawing on insights from Gestalt psychology, feminism and post-structuralism, it discusses how to situate yourself in the different phases of research.


خرید کتاب قدرت ، فرهنگ و روش شناسي تحقيق واقع شده: زندگینامه ، زمينه ، متن


این کتاب به بررسی چگونگی تبدیل زندگی ما به یک زمینه اساسی برای تولید داده ها می پردازد. با استفاده از دیدگاههای روانشناسی گشتالت ، فمینیسم و پسا ساختارگرایی ، بحث می شود که چگونه خود را در مراحل مختلف تحقیق قرار دهید.