ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Representations of Internarrative Identity :

    Representations of Internarrative Identity :
نویسندگان Lori Way
سال 2015
ناشر
شابک 9781349499052, 9781137462534

چکیده

Based upon Ajit Maan's groundbreaking theory of Internarrative Identity, this collection focuses upon redefining self, slave narrative, the black Caribbean diaspora, and cyberspace to explore the interconnection between identity and life experience as expressed through personal narrative.


خرید کتاب نمایندگی های هویت داخلی:


براساس تئوری پیشگامانه هویت درون گرایانه Ajit Maan ، این مجموعه بر بازتعریف نفس ، روایت برده ، دیاس سیاه کارائیب و فضای مجازی متمرکز است تا ارتباط بین هویت و تجربه زندگی را که توسط روایت شخصی بیان می شود ، کشف کند.