ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Corporate Governance Practices in India : A Synthesis of Theories, Practices, and Cases

    Corporate Governance Practices in India : A Synthesis of Theories, Practices, and Cases
نویسندگان Priyanka Kaushik Sharma
سال 2015
ناشر
شابک 9781349704675, 9781137519368

چکیده

Corporate Governance Practices in India examines corporate governance practice in Indian industry. This book critically analyses the governance practice and evaluates the needs of corporate governance in the two major industries in India: Auto Industry and Heavy Engineering Industry.


خرید کتاب روش های مدیریت شرکت در هند: ترکیبی از تئوری ها ، تمرین ها و موارد


شیوه های مدیریت شرکت در هند شیوه حاکمیت شرکت ها در صنعت هند را بررسی می کند. این کتاب به طور انتقادی شیوه حاکمیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نیازهای حاکمیت شرکتی را در دو صنعت مهم هند: صنعت اتومبیل و صنایع مهندسی سنگین ارزیابی می کند.