ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Modeling and Simulation in Industrial Engineering :

    Modeling and Simulation in Industrial Engineering :
نویسندگان Mangey Ram, J. Paulo Davim
سال 2018
ناشر
شابک 9783319604312, 9783319604329
Series Management and Industrial Engineering

چکیده

This book describes the latest research developments in modeling and simulation in industrial engineering. Topics such as decision and performance analysis and industrial control systems are described. Case studies in industry and services as well as engineering economy and cost estimation are also covered.


خرید کتاب مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی صنایع:


این کتاب آخرین تحولات تحقیق در مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی صنایع را شرح می دهد. مباحثی از قبیل تصمیم گیری و تحلیل عملکرد و سیستم های کنترل صنعتی تشریح شده است. مطالعات موردی در صنعت و خدمات و همچنین اقتصاد مهندسی و برآورد هزینه نیز پوشش داده شده است.