ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Feeling Bodies: Embodying Psychology :

    Feeling Bodies: Embodying Psychology :
نویسندگان John Cromby
سال 2015
ناشر
شابک 9781349560714, 9781137380586

چکیده

Before we are anything else, we are feeling bodies. In fact, feelings are an important part of every experience we ever have. This book explains what feelings are, describes their relationship with other psychological phenomena, and shows how their analysis transforms understandings of some key topics related to health and illness.


خرید کتاب احساس بدن: روانشناسی Embodying:


قبل از هر چیز دیگری ، بدن را احساس می کنیم. در حقیقت ، احساسات بخش مهمی از هر تجربه ای است که ما تا به حال داشته ایم. این کتاب توضیح می دهد که چه احساسی وجود دارد ، رابطه آنها با سایر پدیده های روانشناختی را شرح می دهد ، و نشان می دهد که چگونه تجزیه و تحلیل آنها درک برخی از موضوعات کلیدی مربوط به سلامت و بیماری را تغییر می دهد.