ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب New Perspectives and Applications of Modern Control Theory : In Honor of Alexander S. Poznyak

    New Perspectives and Applications of Modern Control Theory : In Honor of Alexander S. Poznyak
نویسندگان Julio B.  Clempner, Wen Yu
سال 2018
ناشر
شابک 9783319624631, 9783319624648

چکیده

This edited monograph contains research contributions on a wide range of topics such as stochastic control systems, adaptive control, sliding mode control and parameter identification methods. The book also covers applications of robust and adaptice control to chemical and biotechnological systems. This collection of papers commemorates the 70th birthday of Dr. Alexander S. Poznyak. 


خرید کتاب دیدگاه ها و کاربردهای جدید نظریه کنترل مدرن: به افتخار الكساندر سوزن پوزنیاك


این رساله ویرایش شامل مشارکتهای پژوهشی در طیف گسترده ای از موضوعات مانند سیستم های کنترل تصادفی ، کنترل تطبیقی ، کنترل حالت کشویی و روش شناسایی پارامتر. این کتاب همچنین برنامه های کاربردی از کنترل قوی و adaptice را به سیستم های شیمیایی و بیوتکنولوژی را پوشش می دهد. این مجموعه مقالات بزرگداشت هفته 70 تولد دکتر الکساندر S. Poznyak.