ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Beyond Free Trade : Alternative Approaches to Trade, Politics and Power

    Beyond Free Trade : Alternative Approaches to Trade, Politics and Power
نویسندگان Kate Ervine, Gavin Fridell
سال 2015
ناشر
شابک 9781349489671, 9781137412737
Series International Political Economy Series

چکیده

The world of trade is changing rapidly, from the 'rise of the South' to the growth of unconventional projects like fair trade and carbon trading. Beyond Free Trade advances alternative ways for understanding these new dynamics, based on historical, political, or sociological methods that go beyond the limitations of conventional trade economics.


خرید کتاب فراتر از تجارت آزاد: رویکردهای جایگزین برای تجارت ، سیاست و قدرت


دنیای تجارت به سرعت در حال تغییر است ، از 'ظهور جنوب' تا رشد پروژه های غیر متعارف مانند تجارت عادلانه و تجارت کربن. فراتر از تجارت آزاد ، راههای جایگزین برای درک این پویایی های جدید ، مبتنی بر روش های تاریخی ، سیاسی یا جامعه شناختی ، که فراتر از محدودیت های اقتصاد تجارت مرسوم است ، پیشرفت می کند.