ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Computational Materials System Design :

    Computational Materials System Design :
نویسندگان Dongwon Shin, James Saal
سال 2018
ناشر
شابک 9783319682785, 9783319682808

چکیده

This book provides state-of-the-art computational approaches for accelerating materials discovery, synthesis, and processing using thermodynamics and kinetics. The authors deliver an overview of current practical computational tools for materials design in the field. They describe ways to integrate thermodynamics and kinetics and how the two can supplement each other.


خرید کتاب طراحی سیستم مواد محاسباتی:


این کتاب روشهای پیشرفته محاسباتی را برای تسریع در کشف مواد ، سنتز و پردازش مواد با استفاده از ترمودینامیک و سینتیک ارائه می دهد. نویسندگان یک مرور کلی از ابزارهای عملی فعلی محاسباتی برای طراحی مواد در این زمینه ارائه می دهند. آنها روشهای ادغام ترمودینامیک و سینتیک و چگونگی مکمل یکدیگر را توصیف می کنند.