ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Care Work : The Quest for Security

    Care Work : The Quest for Security
نویسندگان Daly, Mary
سال 2001
ناشر International Labour Office Bureau International du Travail
شابک 9789221114024
زبان English

چکیده

This insightful volume argues that care workers ?those looking after children, the elderly, and people with disabilities ?require security similar to any other group of workers. It provides a valuable overview and analysis of care work as a relevant social policy phenomenon in industrialized and developing countries around the world, while exploring pivotal questions such as how provisions for care are made, who is to benefit, and who is to pay.


خرید کتاب کار مراقبت: تلاش برای امنیت


این جلد بصیرت استدلال می کند که کارگران مراقبت - کسانی که به دنبال فرزندان ، افراد مسن و افراد دارای معلولیت هستند - نیاز به امنیت مشابه با هر گروه دیگر از کارگران دارند. این یک مرور کلی و تجزیه و تحلیل ارزشمند در مورد کار مراقبت به عنوان یک پدیده مربوط به سیاست های اجتماعی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه در سراسر جهان ارائه می دهد ، ضمن بررسی سؤالات محوری مانند چگونگی تهیه مقررات مراقبت ، سود بردن از چه کسی و چه کسی باید پرداخت کند.