ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Disability, Public Space Performance and Spectatorship : Unconscious Performers

    Disability, Public Space Performance and Spectatorship : Unconscious Performers
نویسندگان Bree Hadley
سال 2014
ناشر
شابک 9781349484492, 9781137396082

چکیده

In Disability, Public Space Performance and Spectatorship: Unconscious Performers, Bree Hadley examines the performance practices of disabled artists in the US, UK, Europe and Australasia who re-engage, re-enact and re-envisage the stereotyping they are subject to in the very public spaces and places where this stereotyping typically plays out.


خرید کتاب معلولیت ، عملکرد فضای عمومی و تماشاگران: مجریان ناخودآگاه


در معلولیت ، عملکرد فضای عمومی و تماشاگری: نوازندگان ناخودآگاه ، بری هادلی شیوه های عملکرد هنرمندان معلول را در ایالات متحده ، انگلیس ، اروپا و استرالیا بررسی می کند که کلیشه های مورد نظر خود را مجدداً درگیر می کنند ، دوباره تصویب می کنند و دوباره پیش بینی می کنند. فضاهای بسیار عمومی و مکانهایی که این کلیشه سازی به طور معمول اجرا می شود.