ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR

    Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR
نویسندگان Gregor Weber
سال 2018
ناشر
شابک 9783658202217, 9783658202224
Series Sustainable Management, Wertschöpfung und Effizienz

چکیده

In this book Gregor Weber deals with enterprises and the pool of challenges including energy efficiency and sustainability they are confronted with. His research results in a two level model supporting enterprises on innovative and responsible business practices. It was awarded with the “Project Sustainability 2017” by the Council of Sustainable Development of the German government as well as with the “German Industry Award 2017”.?


خرید کتاب پایداری و مدیریت انرژی: شیوه های نوآورانه و مسئولانه کسب و کار برای استراتژی های انرژی پایدار شرکت ها در رابطه با CSR


در این کتاب گرگور وبر با بنگاههای اقتصادی و چالشهایی از جمله بهره وری انرژی و پایداری با آنها روبرو است. تحقیقات او در یک الگوی دو سطح پشتیبانی شرکتها از شیوه های نوآورانه و مسئولانه کسب و کار ارائه می دهد. این جایزه با عنوان "پروژه پایداری پروژه 2017" توسط شورای توسعه پایدار دولت آلمان و همچنین با "جایزه صنعت آلمان 2017" اهدا شد.