ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society

    A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society
نویسندگان Maxim Storchevoy
سال 2018
ناشر
شابک 9783319691121, 9783319691138

چکیده

This book suggests that normative ethics should be developed as a social science, and that this will improve its reputation in business and society. Storchevoy defines four criteria of a good scientific method (clear definitions, correct logic, empirical verification, accurate measurement) and demonstrates how normative ethics can make use of them. He provides a historical review of the methodological evolution of normative ethics and outlines how it was moving in a nonlinear way towards this scientific development by the 16th century. A Scientific Approach to Ethics challenges the reputation of ethics among many within business and business schools as unscientific and argues that it can come to be seen as a scientific discipline able to reveal universal moral truth.


خرید کتاب یک رویکرد علمی به اخلاق: ایجاد احترام بیشتر به اخلاق در تجارت و جامعه


این کتاب نشان می دهد كه اخلاق هنجاری باید به عنوان یك علوم اجتماعی توسعه یابد و این امر باعث بهبود شهرت آن در كسب و كار و جامعه می شود. Storchevoy چهار معیار از یک روش علمی خوب (تعریف های روشن ، منطق صحیح ، تأیید تجربی ، اندازه گیری دقیق) را تعریف می کند و نشان می دهد که چگونه اخلاق هنجاری می تواند از آنها استفاده کند. او یک بررسی تاریخی از تکامل روش شناختی اخلاق هنجاری ارائه می دهد و چگونگی حرکت آن را به روش غیرخطی به سوی این پیشرفت علمی تا قرن شانزدهم بیان می کند. یک رویکرد علمی به اخلاق شهرت اخلاق را در بین بسیاری از مدارس تجاری و تجاری به عنوان غیرعلمی به چالش می کشد و معتقد است که می توان آن را به عنوان یک رشته علمی دید که قادر است حقیقت اخلاقی جهانی را آشکار کند.