ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :

    Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :
نویسندگان Miguel Angel Gardetti, Subramanian Senthilkannan Muthu
سال 2018
ناشر
شابک 9789811067150, 9789811067167
Series Environmental Footprints and Eco-design of Products and Processes

چکیده

This book highlights different roles in entrepreneurship and innovation, based on the act of setting up a new venture in the area of sustainable luxury and fashion, which also involves cognitive and motivational characteristics. It also discusses the fact that many sustainability-promoting innovations require substantial technological advances.


خرید کتاب لوکس پایدار ، کارآفرینی و نوآوری:


این کتاب بر اساس اقدام راه اندازی یک سرمایه گذاری جدید در حوزه لوکس و مد پایدار ، نقش های مختلفی را در کارآفرینی و نوآوری برجسته می کند ، که این شامل ویژگی های شناختی و انگیزشی نیز می شود. همچنین این واقعیت را مورد بحث قرار می دهد که بسیاری از نوآوریهای تقویت پایداری نیاز به پیشرفتهای چشمگیر فناوری دارند.