ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Trauma in Otolaryngology :

    Trauma in Otolaryngology :
نویسندگان Jayita Das
سال 2018
ناشر
شابک 9789811063602, 9789811063619

چکیده

Trauma is an important aspect of all clinical care specialties. As a rule, each specialty has its own approaches to and protocols for dealing with trauma. This book focuses on the various aspects of trauma in ENT for all groups of practitioners – students, trainees and independent professionals alike – and provides an essential guide to the optimal management of ENT trauma.


خرید کتاب تروما در Otolaryngology:


تروما جنبه مهمی در تمام تخصص های مراقبت های بالینی است. به عنوان یک قاعده ، هر تخصص رویکردها و پروتکل های خاص خود را برای مقابله با تروما دارد. این کتاب به جنبه های مختلف تروما در گوش و حلق و بینی برای همه گروه های تمرین کننده - دانش آموزان ، کارآموزان و متخصصان مستقل به طور یکسان - تمرکز دارد و یک راهنمای اساسی برای مدیریت بهینه ترومای گوش و حلق و بینی است.