ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب US Army, Technical Manual, TM 5-3825-221-15, DISTRIBUTOR, WATER, TANK-TYPE: TRUCK MOUNTE GASOLINE DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A, NONWINTERIZED), (NSN 3825-00-954-9033), ... (3825-00-474-3742), military manuals

    US Army, Technical Manual, TM 5-3825-221-15, DISTRIBUTOR, WATER, TANK-TYPE: TRUCK MOUNTE GASOLINE DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A, NONWINTERIZED), (NSN 3825-00-954-9033), ... (3825-00-474-3742), military manuals
نویسندگان U.S. Army
سال 2010
ناشر U.S. Army www.armymilitarymanuals.com (May 12, 2010)
شابک
تعداد صفحات 204 pages
اندازه 13364 KB
زبان English

چکیده

US Army, Technical Manual, TM 5-3825-221-15, DISTRIBUTOR, WATER, TANK-TYPE: TRUCK MOUNTE GASOLINE DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A, NONWINTERIZED), (NSN 3825-00-954-9033), MULTIFUEL DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A, WINTERIZED), (3825-00-774-9090), MULTIFUEL DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A4112), (3825-00-077-0550), AND DIESEL DRIVEN, (3825-00-474-3742), military manuals