دانلود کتاب US Army, Technical Manual, TM 5-3825-221-15, DISTRIBUTOR, WATER, TANK-TYPE: TRUCK MOUNTE GASOLINE DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A, NONWINTERIZED), (NSN 3825-00-954-9033), ... (3825-00-474-3742), military manuals

    US Army, Technical Manual, TM 5-3825-221-15, DISTRIBUTOR, WATER, TANK-TYPE: TRUCK MOUNTE GASOLINE DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A, NONWINTERIZED), (NSN 3825-00-954-9033), ... (3825-00-474-3742), military manuals
نویسندگان U.S. Army
سال 2010
ناشر U.S. Army www.armymilitarymanuals.com (May 12, 2010)
شابک
تعداد صفحات 204 pages
اندازه 13364 KB
فرمت EPUB
قیمت 14000 تومان 2800 تومان بن تخفیف

چکیده

US Army, Technical Manual, TM 5-3825-221-15, DISTRIBUTOR, WATER, TANK-TYPE: TRUCK MOUNTE GASOLINE DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A, NONWINTERIZED), (NSN 3825-00-954-9033), MULTIFUEL DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A, WINTERIZED), (3825-00-774-9090), MULTIFUEL DRIVEN, (MACLEOD MODEL W15A4112), (3825-00-077-0550), AND DIESEL DRIVEN, (3825-00-474-3742), military manuals