ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Industrializing Additive Manufacturing - Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications - AMPA2017 :

    Industrializing Additive Manufacturing - Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications - AMPA2017 :
نویسندگان Mirko Meboldt, Christoph Klahn
سال 2018
ناشر
شابک 9783319668659, 9783319668666

چکیده

These proceedings exchange ideas and knowledge among engineers, designers and managers on how to support real-world value chains by developing additive manufactured series products. The papers from the conference show a holistic, multidisciplinary view.


خرید کتاب صنعتی سازی تولید افزودنی - مجموعه مقالات تولید افزودنی در محصولات و برنامه ها - AMPA2017:


این اقدامات با ایجاد ایده های و دانش بین مهندسین ، طراحان و مدیران در مورد چگونگی حمایت از زنجیره های ارزش در دنیای واقعی با توسعه محصولات سری تولیدی افزودنی تبادل می شوند. مقالات این کنفرانس یک دیدگاه جامع و چند رشته ای را نشان می دهد.