ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Hydrogen Peroxide: Benefits and Cures of Hydrogen Peroxide For Cleaning and Health

    Hydrogen Peroxide: Benefits and Cures of Hydrogen Peroxide For Cleaning and Health
نویسندگان Sara Huntington
سال 2017
ناشر Pronoun (March 2, 2017)
شابک
تعداد صفحات 22 pages
اندازه 148 KB
زبان English

چکیده

Hydrogen peroxide is a powerful option for many health concerns. Patients around the world are seen using this for their hair, skin, and a range of other problems.Sara Huntington is going to sit down and focus on how to make the most of this ingredient and what power it holds for health issues.It is truly a magical solution and one which will bring change to your life in a hurry.


خرید کتاب پراکسید هیدروژن: مزایا و درمان هیدروژن پراکسید برای تمیز کردن و سلامتی


پراکسید هیدروژن برای بسیاری از نگرانی های بهداشتی گزینه ای قدرتمند است. بیماران در سرتاسر جهان دیده می شوند که از این روش برای مو ، پوست خود استفاده می کنند و طیف وسیعی از مشکلات دیگر را به همراه دارند. سارا هانتینگتون قصد دارد بنشیند و بر روی چگونگی استفاده بیشتر از این ماده و چه قدرتی برای سلامت خود تمرکز کند. واقعاً یک راه حل جادویی و راهی است که با عجله تغییر در زندگی شما ایجاد می کند.