ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Clearing Clutter - Live a Clutter Free Life at Home and at the Office! (Improve Your Life Now Series Book 4)

    Clearing Clutter - Live a Clutter Free Life at Home and at the Office! (Improve Your Life Now Series Book 4)
نویسندگان Barry Trinet
سال 2014
ناشر Shaharm Publications (December 8, 2014)
شابک
تعداد صفحات 50 pages
اندازه 1363 KB
زبان English

چکیده

Are you buried under a mountain of clutter? This book can help!Many of us deal with clutter and it can have a profound effect on our life. Not only can it affect our health and make us sick, it can also affect our mental and emotional health as well. Fortunately, there are things that can be done to clear the clutter and this book helps you to see what needs to be done in clear, easy-to-understand instructions.We will review information about clutter, including how to identify your clutter type and what to do to get started. We are also going to review the following information in great detail…1. Are You Buried under a Mountain of Clutter? - When you find yourself buried under clutter, this chapter can help you to dig your way out!2. How Does Clutter Affect Us? - Understanding how clutter affects us can make it easy to see why you need to remove it from your life once and for all.3. The Benefits of Living Clutter Free - The benefits of removing clutter are not only felt physically, they are experienced in your mental and emotional faculties as well.4. Identifying Your Clutter Type - There are many different types of clutter personalities. Which type are you?5. Where to Begin – Getting Started on the Right Foot - Starting the de-cluttering project is one of the most difficult parts of organizing your life. This chapter shows you how to get started properly.6. Five Clutter Busting Strategies You Should Know - These top strategies can assist you in getting started and finishing successfully with your de-cluttering project.7. Staying Motivated When Clearing Clutter - When you are lacking in motivation, this chapter can help you to get going and to stick to it!8. Cleaning the Hidden Areas of the Home - Not all clutter is in the open but it can still affect you, unless you care for it properly!10. What to Do with Your Stuff - Don’t get overwhelmed with the stuff that you are cleaning. Use these methods to clear it from your life once and for all!11. Turn Your Clutter into Cash - Could you use some extra cash? Your clutter removal project can fill your pockets if you use the information in this chapter.12. Joining a Clutter Challenge - Accountability and motivation are some of the benefits that you will receive when you join a clutter challenge.13. Dealing with Electronic Clutter - What can you do about electronic clutter? This chapter helps you to remove it from your life as well!14. Maintaining Your Clutter Free Lifestyle - Once you are clutter free, how can you maintain that lifestyle? This chapter answers it in easy-to-understand terms.And much, much more…It’s time for you to gain control of your life again and to remove the clutter that is causing you difficulties. It doesn’t matter if it is a mild case of clutter or if you are a hoarder, you will find this publication to be the answer that you need.Download this book today and you can be clutter free in no time!


خرید کتاب پاکسازی درهم و برهمی - زندگی بدون درهم و برهم زندگی در خانه و دفتر را انجام دهید! (کتاب زندگی شماره 4 را بهبود بخشید 4)


آیا زیر کوهی از درهم و برهم دفن شده اید؟ این کتاب می تواند کمک کند! بسیاری از ما با درهم و برهمی ها سر و کار داریم و می تواند تأثیر عمیقی بر زندگی ما بگذارد. نه تنها می تواند بر سلامتی ما تأثیر بگذارد و ما را بیمار کند ، بلکه می تواند بر سلامت روحی و روحی ما نیز تأثیر بگذارد. خوشبختانه کارهایی برای پاک کردن درهم و برهم کردن وجود دارد و این کتاب به شما کمک می کند تا آنچه را که باید در دستورالعمل های واضح و روشن درک کنید انجام دهید. ما اطلاعات مربوط به درهم و برهمی را بررسی خواهیم کرد ، از جمله نحوه شناسایی نوع درهم و برهمی شما و برای شروع کار چه باید کرد ما همچنین می خواهیم اطلاعات زیر را با جزئیات عالی مرور کنیم ... 1. آیا شما در زیر کوهی از درهم و برهم دفن شده اید؟ - هنگامی که خود را در زیر هم و برهنه دفن می کنید ، این فصل می تواند به شما کمک کند تا راه خود را بیرون بیاورید! 2. چگونه درهم و برهمی بر ما تأثیر می گذارد؟ - دانستن اینکه چگونه درهم و برهمی بر ما تأثیر می گذارد ، می تواند درک این دلیل را که شما باید یک بار برای همیشه آن را از زندگی خود حذف کنید ، آسان کند. مزایای زندگی بدون سر و صدا - مزایای از بین بردن درهم و برهمی نه تنها از نظر جسمی احساس می شود بلکه در دانشکده های ذهنی و عاطفی شما نیز تجربه می شوند. شناسایی نوع درهم و برهمی شما - انواع مختلفی از شخصیت های درهم و برهمی وجود دارد. شما کدام نوع هستید؟ 5. از کجا شروع کنیم - شروع به کار با پای راست - شروع پروژه خنثی کردن یکی از دشوارترین قسمت های زندگی شماست. در این فصل نحوه شروع درست 6 به شما نشان داده می شود. پنج استراتژی شلوغی درهم و برهمی که باید بدانید - این استراتژیهای برتر می توانند در شروع کار و به پایان رساندن موفقیت آمیز با پروژه خنثی سازی خود به شما کمک کنند. با انگیزه ماندن در هنگام پاکسازی از درهم و برهمی - وقتی فاقد انگیزه هستید ، این فصل می تواند به شما کمک کند تا به کار خود ادامه دهید و به آن بچسبید! 8. تمیز کردن مناطق پنهان خانه - همه آشفتگی در فضای باز نیست اما باز هم می تواند بر شما تأثیر بگذارد ، مگر اینکه به درستی از آن مراقبت کنید! 10. با وسایلتان چه کار کنید - از چیزهایی که در حال تمیز کردن هستید ناراحت نشوید. برای پاک کردن یک بار و برای همیشه از این روشها استفاده کنید! 11. درهم و برهمی خود را به پول نقد تبدیل کنید - آیا می توانید از پول نقد اضافی استفاده کنید؟ در صورت استفاده از اطلاعات موجود در این فصل ، پروژه حذف كلاتر شما می تواند جیب شما را پر كند. پیوستن به یک چالش درهم و برهمی - مسئولیت پذیری و انگیزه برخی از مزایایی است که هنگام پیوستن به یک چالش درهم و برهمی شما دریافت خواهید کرد .13. برخورد با الکترونیکی درهم و برهمی - در مورد درهم و برهمی الکترونیکی چه کاری می توانید انجام دهید؟ این فصل به شما کمک می کند تا آن را از زندگی خود نیز حذف کنید! 14. حفظ سبک زندگی بدون درهم و برهمی شما - پس از بی بند و بار بودن ، چگونه می توانید این سبک زندگی را حفظ کنید؟ در این فصل به اصطلاحاتی که به آسانی قابل درک هستند پاسخ می دهد. و خیلی چیزهای دیگر ... اکنون زمان آن رسیده است که دوباره زندگی خود را به دست آورید و درهم و برهمی را که برای شما مشکل ایجاد کرده است از بین ببرید. مهم نیست که این یک مورد خفیف از درهم و برهمی باشد یا اگر شما یک احتکارگر هستید ، این انتشارات را به پاسخی که شما نیاز دارید پیدا خواهید کرد. امروز این کتاب را بارگیری کنید و می توانید در هیچ زمان و درهم و برهمی آزاد شوید!