ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Business Ethics and Leadership from an Eastern European, Transdisciplinary Context : The 2014 Griffiths School of Management Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics

    Business Ethics and Leadership from an Eastern European, Transdisciplinary Context : The 2014 Griffiths School of Management Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics
نویسندگان Sebastian Vaduva, Ioan S. Fotea, Andrew R. Thomas
سال 2017
ناشر
شابک 9783319451855, 9783319451862

چکیده

This book aims to provide insight into the fields of business and leadership by examining the role of ethics in these areas. The papers in this book derive from the 2014 Annual Griffiths School of Management International Conference, organized by Emanuel University of Oradea, Romania, where academics and practitioners interacted and discussed current insights and research in the different dimensions of business ethics and leadership. This resulting book offers empirical and theological research on ethics, business and leadership from a transdisciplinary and knowledge- based context. Since the financial crisis in 2008, the debate on business ethics and leadership has dominated the public sphere at all levels of interest, from grassroots to the elites in educational institutions, governments, businesses and NGOs. Naturally, constructive and transdisciplinary discussions need to take place, with due consideration for the specific context of each situation, so that propositions upon which to build the future can be formulated. These discussions unfold in an ever more intricate world of business, powered by ever more pervasive and intelligent technology and scientific development, all brought together by globalization. In this world, organizations are faced with new and more complex ethical issues in their pursuit to serve clients, gain profits, motivate employees, collaborate with partners and act responsibly towards society and the environment. A wise approach to changing the future is to understand the mistakes of the past, because one must always learn how to overcome past mistakes in order to develop a better future. But a necessary approach to building a better future is looking at the world through a transdisciplinary mindset. This allows us to see the world as a complex whole; it fosters creative interaction between fields of knowledge; it opens doors for knowledge and innovation flows across disciplines; and it allows the tackling of complex problems and situations. Given the current context of our world, this is an approach that we ought to pursue.Featuring contributions from academics, researchers, scholars and practitioners from across the globe, this book will be of great interest for students and practitioners in the fields of business, leadership and ethics. 


خرید کتاب اخلاق کسب و کار و رهبری از یک زمینه زمینه ای میان رشته ای در اروپای شرقی: کنفرانس سالانه دانشکده مدیریت گریفیتس در سال 2014 ، تجارت ، کارآفرینی و اخلاق


این کتاب با هدف بررسی بینش حوزه های تجارت و رهبری با بررسی نقش اخلاق در این زمینه ها انجام شده است. مقالات این کتاب از کنفرانس بین المللی سالانه دانشکده مدیریت Griffiths 2014 ، که توسط دانشگاه امانوئل اورادا ، رومانی برگزار شده ، گرفته شده است ، جایی که دانشگاهیان و دست اندرکاران در تعامل و گفتگو درباره بینش ها و تحقیقات فعلی در ابعاد مختلف اخلاق تجاری و رهبری صحبت می کنند. این کتاب به دست آمده ارائه می دهد تحقیقات تجربی و کلامی در زمینه اخلاق ، تجارت و رهبری از یک زمینه فرضی و دانش مبتنی بر دانش. از زمان بحران مالی در سال 2008 ، بحث در مورد اخلاق تجاری و رهبری ، در همه سطوح مورد علاقه ، از محورهای اصلی گرفته تا نخبگان در موسسات آموزشی ، دولت ها ، مشاغل و سازمان های غیردولتی ، بر حوزه عمومی حاکم شده است. به طور طبیعی ، بحث های سازنده و بین رشته ای لازم است ، با در نظر گرفتن بستر خاص هر وضعیت ، بحث هایی صورت گیرد ، تا گزاره هایی که برای ساختن آینده می توانند شکل بگیرند ، صورت گیرد. این بحث ها در دنیای تجارت پیچیده تر و گسترده تر ، تکمیل شده از فناوری و توسعه علمی گسترده تر ، همه و همه با جهانی شدن گرد هم می آیند. در این جهان ، سازمان ها در راستای خدمت به مشتریان ، کسب سود ، ایجاد انگیزه در کارکنان ، همکاری با شرکا و مسؤولیت پذیری نسبت به جامعه و محیط با مسائل اخلاقی جدید و پیچیده تر روبرو می شوند. یک رویکرد عاقلانه برای تغییر آینده ، درک اشتباهات گذشته است ، زیرا انسان باید همیشه یاد بگیرد که چگونه می تواند بر اشتباهات گذشته غلبه کند تا آینده ای بهتر را رقم بزند. اما یک رویکرد ضروری برای ساختن آینده ای بهتر ، نگاه به جهان از طریق یک ذهنیت فرامرزی است. این به ما امکان می دهد جهان را به عنوان یک مجموعه پیچیده ببینیم. این تعامل خلاق بین حوزه های دانش را تقویت می کند. این درها را برای جریان دانش و نوآوری در رشته ها باز می کند. و این امکان را برای مقابله با مشکلات و موقعیتهای پیچیده فراهم می آورد. با توجه به شرایط فعلی دنیای ما ، این رویکردی است که ما باید دنبال کنیم. با کمک مشارکت دانشگاهیان ، محققان ، محققان و دست اندرکاران از سراسر جهان ، این کتاب مورد توجه دانشجویان و دست اندرکاران در زمینه های تجاری خواهد بود. رهبری و اخلاق.