ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Lost in the Wild : A Choose Your Path Book

    Lost in the Wild : A Choose Your Path Book
نویسندگان Jacobson, Ryan; Hemenway, David; Jacobson, Ryan
سال 2008
ناشر Adventure Publications
شابک 9781591930907, 9781591932963
Series Choose Your Path
زبان English

چکیده

You're the main character; your only goal is survival in this interactive adventure about a family lost in the wilderness.


خرید کتاب Lost in the Wild: A کتاب مسیر خود را انتخاب کنید


شما شخصیت اصلی هستید. تنها هدف شما زنده ماندن در این ماجراجویی تعاملی در مورد خانواده ای است که در بیابان گم شده اند.