ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Transdiscourse 1 : Mediated Environments

    Transdiscourse 1 : Mediated Environments
نویسندگان Andrea Gleiniger, Angelika Hilbeck, Jill Scott
سال 2011
ناشر
شابک 9783709102879, 9783709102886

چکیده

<body>"Mediated Environments" addresses the problem that society interprets our environment through conditioned and constructed representations of mainstream media and not in a transdisciplinary way with the help of artists, architects, filmmakers, cultural theorists and scientists. The writers who come from these various backgrounds all wish to give media artists, designers and writers a new role in relation to the pressing issues of urban and rural life: ones that can address the challenges of human psychology, recycling, agricultural production, climate chaos and energy conservation. The main aims were to focus on the potentials of creative work to raise public awareness and to find new discourses that can be shared within the areas of mediated architecture, eco art, experimental documentary film, eco-emergent design and art and science collaborations. The editors believe that a closer transdisciplinary working relationship could encourage a more tangible approach to these problems of the future.</body>


خرید کتاب گفتمان 1: محیطهای میانجی


<body style=";text-align:right;direction:rtl"> "محیط های میانجی" به مشکلی که جامعه از طریق نمایش های مشروط و ساخته شده از رسانه های اصلی تفسیر می شود ، پرداخته و نه به شکلی فرامرزی با کمک هنرمندان ، معماران ، فیلمسازان ، نظریه پردازان فرهنگی و دانشمندان. نویسندگانی که از این پیش زمینه های مختلف سرچشمه می گیرند ، آرزو دارند که در رابطه با موضوعات مهم زندگی شهری و روستایی ، نقاشان جدیدی را به هنرمندان رسانه ، طراحان و نویسندگان بدهند: نویسندگانی که می توانند چالش های روانشناسی انسانی ، بازیافت ، تولید محصولات کشاورزی ، هرج و مرج اقلیمی را برطرف کنند. و صرفه جویی در انرژی اهداف اصلی تمرکز بر پتانسیل های کار خلاقانه برای افزایش آگاهی عمومی و یافتن گفتمانهای جدید است که می تواند در زمینه های معماری واسطه ، اکو هنر ، فیلم مستند آزمایشی ، طراحی اکو پدیدار و همکاری های هنری و علمی به اشتراک گذاشته شود. ویراستاران معتقدند که یک رابطه کاری میان رشته ای نزدیک تر می تواند یک رویکرد ملموس تر نسبت به این مشکلات آینده را ترغیب کند. </body>