ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب This Audiobook Will Send You to Sleep - Audiobook

    This Audiobook Will Send You to Sleep - Audiobook
نویسندگان Bruce Alexander Narrator Professor K. McCoy and Dr Hardwick
سال 2018
ناشر Ebury Publishing
شابک 9781473561588
Edition Unabridged
اندازه 250064 KB
زبان English

چکیده

<p><b>Random House presents the audiobook edition of <i>This Audiobook Will Send You to Sleep</i> by </b><b>Professor K. McCoy and Dr Hardwick, read by Bruce Alexander. </b><br><b></b><br><b>Sleep smarter</b></p><p><i>This Audiobook Will Send You to Sleep </i>makes no claims to be fun or interesting. It is an audiobook you can listen to in full confidence that you will find absolutely nothing to stimulate your brain. An audiobook, like no other, that will afford you much sleep and copious amounts of pointless knowledge.</p><p>Where else will you listen about the political crisis in Belgium 2007–2011 or study the growth pattern of holly? And from where else can you find, in one place an overview of railway gauges, a summary of the administrative bureaucracy of the Byzantine Empire and instructions for the creation of a collapsible music stand? </p><p>Prepare to fall fast asleep with the most boring audiobook ever published.</p><p><b>Includes soothing soundscape to help send you to sleep. </b></p><p><b>'The indispensable bedside classic' <i>Leland Carlson, Assistant Vice President of the Dull Men's Club</i></b></p>


خرید کتاب این کتاب صوتی شما را به خواب می فرستد - Audiobook


<p style=";text-align:right;direction:rtl"> <b>Random House نسخه کتاب صوتی <i>این کتاب صوتی را به شما</i> ارائه می دهد که توسط</b> <b>پروفسور K. McCoy و دکتر هاردویک</b> <b><i>بخوابید</i></b> <b>توسط بروس الکساندر</b> <b><i>بخوابید</i></b> <b>.</b> <br><b></b><br> <b>خواب باهوش تر</b> </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>این کتاب صوتی Will You To Sleep را به خواب</i> نمی اندازد و هیچ ادعایی جالب و جالب نیست. این کتاب صوتی است که می توانید با اطمینان کامل به آن گوش دهید که مطلقاً چیزی برای تحریک مغز خود پیدا نخواهید کرد. کتاب صوتی ، مانند هیچ کس دیگر ، به شما خواب زیاد و مقادیر فراوانی از دانش بی معنی خواهد داد. </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> دیگر در مورد بحران سیاسی بلژیک 2007- 2011 گوش خواهید کرد یا الگوی رشد هالی را مطالعه خواهید کرد؟ و از کجا دیگر می توانید ، در یک مکان ، نمای کلی از سنج های راه آهن ، خلاصه ای از بروکراسی اداری امپراتوری بیزانس و دستورالعمل های ایجاد یک غرفه موسیقی فروپاشی را پیدا کنید؟ </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> با خسته کننده ترین کتاب صوتی که تاکنون منتشر شده است ، سریع بخوابید. </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <b>شامل منظره آرامش بخش برای کمک به شما در ارسال خواب است.</b> </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <b>"کلاسیک تختخواب ضروری" <i>للاند کارلسون ، معاون معاون رئیس کلوپ مردان دال</i></b> </p>