ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Wonder - Audiobook

    Wonder - Audiobook
نویسندگان R.J. Palacio , Leonardo Della Bianca Narrat
سال 2018
ناشر Giunti
شابک 9788809984684
Edition Abridged
Series Biblioteca Junior (Series)
اندازه 296581 KB
زبان Italian

چکیده

Auggie è un ragazzo normale, ma con una faccia... straordinaria! Nato con il volto deforme, protetto dalla sua meravigliosa famiglia per i primi dieci anni della sua vita, adesso, per la prima volta, deve affrontare la scuola. Chi gli siederà vicino? Chi lo guarderà dritto negli occhi? Auggie è sfortunato, ma tenace e sa vedere il lato buffo delle cose. Riuscirà a convincere i suoi compagni che lui è proprio come loro, nonostante le apparenze?