ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Bombmaker

    Bombmaker
نویسندگان MCFALL, CLAIRE
سال 2014
ناشر Templar Publishing
شابک 9781848777675, 9781783700134
زبان English

چکیده

Britain is in an economic crisis and the English government has closed the borders with their Celtic neighbors. Any Celt found in England is branded with a tattoo; found twice, they are executed. Scottish Lizzie is the "property" of psychopathic London gang boss Alexander. Used as his bombmaker, she is under his protection, but also at his complete disposal. Can Lizzie escape Alexander's deadly grip?


خرید کتاب سازنده بمب


انگلیس در یک بحران اقتصادی قرار دارد و دولت انگلیس مرزها را با همسایگان سلتی خود بسته است. هر سلتی که در انگلیس یافت می شود با خال کوبی مارک می شود. دو بار یافت شده ، اعدام شده اند. لیزی اسکاتلندی "دارایی" روانكار ، رئیس باند لندن الكساندر است. او به عنوان بمب گذار مورد استفاده قرار می گیرد ، تحت حمایت وی است ، اما همچنین در اختیار کامل وی است. آیا لیزی می تواند از چنگال مهلک اسکندر فرار کند؟