ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Laboratory Exercises in Microbiology, 10th Edition

    Laboratory Exercises in Microbiology, 10th Edition
نویسندگان John Harley
سال 2016
ناشر McGraw-Hill Education
شابک 9781259657573
Edition 10
زبان English

چکیده

Laboratory Exercises in Microbiology , tenth Edition was designed and written to be directly correlated to Prescott's Microbiology, tenth Edition, by Joanne M. Willey, Linda M. Sherwood, and Christopher J. Woolverton. The class-tested exercises are modular to allow instructors to easily incorporate them into their course. This balanced introduction to each area of microbiology now also has accompanying Connect content for additional homework and assessment opportunities.


تمرینات آزمایشگاهی در میکروبیولوژی ، ویرایش دهم به گونه ای طراحی و نوشته شد که با میکروبیولوژی Prescott ، ویرایش دهم ، ارتباط مستقیمی داشته باشد ، توسط جوآن ام ویلی ، لیندا ام شروود و کریستوفر جی وولورتون. تمرینات آزمایش شده در کلاس به صورت مدولار است که به مدرسان اجازه می دهد تا به راحتی آنها را در دوره خود قرار دهند. این مقدمه متعادل در مورد هر حوزه از میکروب شناسی اکنون همچنین دارای محتوای Connect همراه برای تکالیف اضافی و فرصت های ارزیابی است.