ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Advances in Clinical Radiology E-Book - Original PDF

    Advances in Clinical Radiology E-Book - Original PDF
نویسندگان Frank H. Miller
سال 2020
ناشر Elsevier Health Sciences
شابک 9780323755047, 9780323755054
Edition 1
زبان English

چکیده

Advances in Clinical Radiology was established to review the year's most important questions in clinical radiology. A distinguished editorial board, headed by Dr. Frank Miller, identifies key areas of major progress and controversy, and invites preeminent specialists to contribute original articles devoted to these topics. These insightful overviews in radiology bring concepts to a clinical level and explore their everday impact on patient care.


پیشرفت در رادیولوژی بالینی برای بررسی مهمترین سوالات سال در رادیولوژی بالینی ایجاد شد. یک هیئت تحریریه برجسته ، به ریاست دکتر فرانک میلر ، زمینه های اصلی پیشرفت و جنجال عمده را مشخص می کند و از متخصصان برجسته دعوت می کند تا مقالات اصلی اختصاص داده شده به این مباحث را ارائه دهند. این مرورهای بصیرتی در رادیولوژی مفاهیم را به سطح بالینی می رساند و تأثیر روزمره آنها را بر مراقبت از بیمار بررسی می کند.