ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Oxford Textbook of Neurologic and Neuropsychiatric Epidemiology (Oxford Textbooks in Clinical Neurology) - Original PDF

    Oxford Textbook of Neurologic and Neuropsychiatric Epidemiology (Oxford Textbooks in Clinical Neurology) - Original PDF
نویسندگان Carol Brayne, Valery L. Feigin, Lenore J. Launer, Giancarlo Logroscino
سال 2020
ناشر Oxford University Press
شابک 9780198749493, 9780191066399 , 9780192599315
Edition 1
زبان English

چکیده

Neurologic and neuropsychiatric disorders are of great importance to societies and they also raise special considerations in epidemiological research methodology. Not only do neurologic and neuropsychiatric disorders form a major group of disorders associated with ageing populations, but those disorders that occur in earlier life can be associated with severe individual, family, and societal distress and burden. The inter-relationship of syndromes and disorders is a topic of major interest and growing biological insights across psychiatry and neurology. This includes not only overlaps in neurodegenerative syndromes but also those related to other systems such as metabolic, inflammatory, immune and vascular disorders. Part of the Oxford Textbooks in Clinical Neurology series, the Oxford Textbook of Neurologic and Neuropsychiatric Epidemiology is designed to focus on the overlaps and inter-relationships between neuro-epidemiological disorders, as well as on ways to harmonise large cohort studies to maximise opportunities for determining causes related to rarer disorders. Divided into three main parts, the book covers 1) the principles of neurologic and neuropsychiatric epidemiology; 2) specific neuropsychiatric disorders and their inter-relationships and 3) the implications of neuro-epidemiologic research for patient populations and current medical practice. This comprehensive work serves as an invaluable reference to current neuro-epidemiological methods for neurologists, psychiatrists, and senior trainees in those disciplines, as well as public health practitioners and students with an interest in neurology and neuropsychiatry.


اختلالات اعصاب و روان و اعصاب و روان برای جوامع از اهمیت زیادی برخوردار است و آنها همچنین ملاحظات ویژه ای را در روش تحقیق اپیدمیولوژیک مطرح می کنند. نه تنها اختلالات عصبی و اعصاب و روان گروه عمده ای از اختلالات مرتبط با افزایش جمعیت را تشکیل می دهد ، بلکه آن دسته از اختلالات که در اوایل زندگی رخ می دهد می تواند با ناراحتی و فشار شدید فردی ، خانوادگی و اجتماعی همراه باشد. ارتباط متقابل سندرم ها و اختلالات موضوعی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بینش های بیولوژیکی در حال رشد در سراسر روانپزشکی و عصب شناسی است. این نه تنها شامل همپوشانی در سندرم های تخریب کننده عصبی بلکه موارد مربوط به سیستم های دیگر مانند اختلالات متابولیکی ، التهابی ، ایمنی و عروقی است. بخشی از کتابهای درسی آکسفورد در مجموعه مغز و اعصاب بالینی ، کتاب اپیدمیولوژی عصب شناسی و عصب روانپزشکی آکسفورد به منظور تمرکز بر روی همپوشانی ها و روابط بین اختلالات عصبی اپیدمیولوژیک و همچنین بر روی راه های هماهنگی مطالعات بزرگ گروهی برای به حداکثر رساندن فرصت ها برای تعیین علل مربوط به اختلالات نادرتر است. این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شده است: 1) اصول اپیدمیولوژی عصب شناسی و اعصاب و روان. 2) اختلالات خاص اعصاب و روان و روابط متقابل آنها و 3) پیامدهای تحقیقات عصب اپیدمیولوژیک برای جمعیت بیمار و عمل پزشکی فعلی. این کار جامع به عنوان یک ارجاع ارزشمند به روشهای عصبی اپیدمیولوژیک فعلی برای متخصصین مغز و اعصاب ، روانپزشکان و کارآموزان ارشد در این رشته ها ، و همچنین پزشکان و پزشکان بهداشت عمومی و علاقه مند به عصب شناسی و روانپزشکی اعصاب خدمت می کند.