ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Design Dictionary : Perspectives on Design Terminology

    Design Dictionary : Perspectives on Design Terminology
نویسندگان Michael Erlhoff, Tim Marshall
سال 2008
ناشر
شابک 9783764377397, 9783764381400
Series Board of International Research in Design

چکیده

Dieses Wörterbuch bietet die interessante und kategoriale Grundlage für einen ernsthaften internationalen Diskurs über Design. Es ist das Handbuch für alle, die mit Design beruflich und in der Ausbildung zu tun haben, sich dafür interessieren, sich daran vergnügen und Design begreifen wollen.


خرید کتاب فرهنگ لغت طراحی: چشم اندازهای اصطلاحات طراحی


این فرهنگ لغت مبنای جالب و مقولاتی را برای گفتمان جدی بین المللی در زمینه طراحی فراهم می کند. این کتابچه راهنما برای هرکسی است که با طراحی و آموزش در ارتباط باشد ، علاقه مند به آن است ، چه کسی از آن لذت می برد و می خواهد طراحی را درک کند.