ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Innovative Approaches to Global Sustainability :

    Innovative Approaches to Global Sustainability :
نویسندگان Charles Wankel, James A. F. Stoner
سال 2008
ناشر
شابک 9781349374809, 9780230616646

چکیده

A concrete, action-based look at the ways businesses can become sustainable as moving towards a sustainable world becomes more and more important.


خرید کتاب رویکردهای نوآورانه به پایداری جهانی:


نگاهی مشخص و مبتنی بر عمل به راه های پایدار شدن مشاغل با حرکت و حرکت به سمت یک جهان پایدار و مهم تر.