ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :

    Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :
نویسندگان Mangey Ram, J. Paulo Davim
سال 2018
ناشر
شابک 9783319654966, 9783319654973
Series Management and Industrial Engineering

چکیده

This book presents the most important tools, techniques, strategy and diagnostic methods used in industrial engineering. The current widely accepted methods of diagnosis and their properties are discussed. Also, the possible fruitful areas for further research in the field are identified.


خرید کتاب تکنیک های تشخیصی در مهندسی صنایع:


در این کتاب مهمترین ابزارها ، تکنیکها ، استراتژی و روشهای تشخیصی مورد استفاده در مهندسی صنایع ارائه شده است. روشهای رایج تشخیصی و ویژگیهای آنها در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است. همچنین ، زمینه های مثمر ثمر برای تحقیقات بیشتر در این زمینه مشخص شده است.